logo

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laatimispvm: 26.4.2017

1. Rekisterinpitäjä Nimi / Yritys alessishop.fi
 
Muut yhteystiedot: www.alessishop.fi
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö Nimi: Nina Pohjola
050-566 2427
Muut yhteystiedot: mailbox@alessishop.fi
3. Rekisterin nimi Asiakasrekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus) Verkkokaupan tilausten käsittelyä ja toimitusta varten.
5. Rekisterin tietosisältö Henkilöiden
 
Etunimi
Sukunimi
Katuosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
 
6. Säännönmukaiset tietolähteet * Asiakkaiden henkilökohtainen ilmoitus.
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Tietoja ei luovuteta.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet A. Manuaalinen aineisto
Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja on valvotusti vain henkilökunnan käytössä.
B. ATK:lle talletetut tiedot
Tiedot säilytetään valvotussa atk-verkossa olevalla palvelimella sijaitsevassa tietokannassa ja ne ovat vain määriteltyjen asianomaisten verkkokäyttäjien saatavilla.